CRichEditView::OnReplaceAll

wirtualnej OnReplaceAll void (LPCTSTR lpszFind, LPCTSTR lpszReplace, BOOL bCase, BOOL apletu bPodgląd programu Word);

Parametry

lpszFind

Tekst, który zastępuje.

lpszReplace

Tekst zastępczy.

bCase

Wskazuje, czy wyszukiwanie jest rozróżniana wielkość liter.

apletu bPodgląd programu Word

Wskazuje, jeśli wyszukiwanie musi zaznaczyć całe wyrazy lub nie.

Uwagi

O nazwie ramy podczas przetwarzania polecenia Zamień wszystko w oknie dialogowym Zamień. Wywołanie tej funkcji, aby zastąpić wszystkie wystąpienia danego tekst innym ciągiem. Zastąpić tę funkcję do zmiany wyszukiwania characterics dla tego widoku.

Omówie&nie CRichEditView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CRichEditView::OnReplaceSel, CRichEditView::OnFind&Next

Index