CRichEditView::OnPrinterChanged

wirtu&alnej OnPrinterChanged void (const CDCamp;dcPrinter );

Parametry

dcPrinter

Obiekt CDC dla nowej drukarki.

Uwagi

Zastąpić tę funkcję do zmiany właściwości dla tego widoku edycji wzbogaconej po zmianie drukarki. Domyślna implementacja ustawia rozmiar papieru fizyczne wysokość i szerokość dla urządzenia wyjściowego (drukarki). Jeśli istnieje, że brak kontekstu urządzenia związane wtih dcPrinter, domyślna implementacja ustawia rozmiar papieru 21,6 x 27,9 cm.

Omówie&nie CRichEditView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditView::SetPaperSize, CRichEditView::WrapChanged

Index