CRichEditView::OnPasteNativeObject

wirtualne BOOL OnPasteNativeObject (LPSTORAGE lpStg );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inaczej, 0;

Parametry

lpStg

Wskaźnik do obiektu IStorage..

Uwagi

Ta funkcja umożliwia ładowanie danych macierzysty z element osadzonych. Zazwyczaj będzie można zrobić przez utworzenie COleStreamFile wokół IStorage. COleStreamFile mogą być dołączane do archiwum i CObject::Serialize o nazwie ładowanie danych.

To jest zaawansowanym wykonać.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz IStorage w dokumentacji OLE.

Omówie&nie CRichEditView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleStreamFile¸ CObject::Serialize, CArchive

Index