CRichEditView::OnInitialUpdate

wirtualny nieważne OnInitialUpdate);

Uwagi

Wywołana w ramach po widoku najpierw jest dołączony do dokumentu, ale przed widoku jest początkowo wyświetlany. Domyślna implementacja tej funkcji wywołuje funkcję Państwa CView::OnUpdate z żadnych informacji wskazówka, (który używa domyślnych wartości 0 dla parametru lHint i NULL dla parametru pHint ). Zastąpić tę funkcję, aby wykonać jednorazowe inicjowania, która wymaga informacji o dokumencie. Na przykład jeżeli aplikacji jest stałym rozmiarze dokumentów, aby zainicjować limitów przewijania widoku w oparciu o rozmiar dokumentu można użyć tej funkcji. Jeżeli aplikacji obsługuje dokumenty o rozmiarze zmiennej, użyj OnUpdate aby zaktualizować przewijania limitów każdorazowo dokumentu zmienia się.

Omówie&nie CRichEditView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CView::OnUpdate

Index