CRichEditView::OnFindNext

wirtualnej OnFindNext void (LPCTSTR lpszFind, BOOL bDalej, BOOL bCase, BOOL apletu bPodgląd programu Word );

Parametry

lpszFind

Ciąg, który ma znaleźć.

bDalej

Kierunek wyszukiwania: TRUE wskazuje; Wartość FALSE, w górę.

bCase

Wskazuje, czy wyszukiwanie ma być uwzględniana wielkość liter.

apletu bPodgląd programu Word

Wskazuje, czy wyszukiwanie ma odpowiadać całe wyrazy, tylko lub nie.

Uwagi

O nazwie ramy podczas przetwarzania poleceń z okna dialogowego Znajdź/Zastąp. Wywołanie tej funkcji wyszukiwanie tekstu w CRichEditView. Zastąpić tę funkcję do zmiany wyszukiwania characterics dla klasy pochodnej widoku.

Omówie&nie CRichEditView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditView::FindText, CRichEditView::FindTextSimple

Index