CRichEditView::OnCharEffect

void OnCharEffect (DWORD dwMask,DWORD dwEffect );

Parametry

dwMask

Formatowanie efekty, aby zmodyfikować w bieżącym zaznaczeniu znaków.

dwEffect

Żądany listę znaków efekty formatowania.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby zmienić formatowanie skutki dla bieżącego zaznaczenia znaków.

Aby uzyskać więcej informacji na dwMask i dwEffect parametry i ich potencjalne wartości, zobacz odpowiednich członków danych CHARFORMAT w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CRichEditView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditView::SetCharFormat

Index