CRichEditView::m_nWordWrap

Uwagi

Wskazuje typ zawijanie wyrazów dla tego widoku edycji wzbogaconej. Jedna z następujących wartości:

Omówie&nie CRichEditView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditView::WrapChanged

Index