CRichEditView::IsSelected

wirtualne BOOL IsSelected (const CObject * pDocItem ) stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli zaznaczony jest obiekt; inny sposób 0.

Parametry

pDocItem

Wskaźnik do obiektu w widoku.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, jeśli określony element OLE jest zaznaczony w tym widoku.

Zastąpić tę funkcję, jeśli Klasa pochodna widok ma inną metodę obsługi wyboru elementów OLE.

Omówie&nie CRichEditView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditView::GetSelectedItem, CRichEditView::GetInPlaceActiveItem

Index