CRichEditView::IsRichEditFormat

BOOL IsRichEditFormat (CLIPFORMAT cf );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli cf jest sformatowany tekst lub Edytuj format schowka.

Parametry

cf

Format schowka odsetek.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do określenia, czy cf jest format schowka, tekstu, tekstu sformatowanego lub tekstu sformatowanego z elementami OLE.

Omówie&nie CRichEditView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditCtrl::CanPaste, CRichEditCtrl::Paste, CRichEditView::DoPaste

Index