CRichEditView::InsertItem

HRESULT użyj metody InsertItem (CRichEditCntrItem * pItem );

Wartość zwracany

Wartość HRESULT wskazujące sukces wstawiania.

Parametry

pItem

Wskaźnik do dodaje się ppkt.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji w celu wstawienia obiektu CRichEditCntrItem w widoku edycji wzbogaconej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat HRESULT, zobacz Struktury kody błędów COM w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CRichEditView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditView::InsertFileAsObject, CRichEditCntrItem

Index