CRichEditView::InsertFileAsObject

void InsertFileAsObject (LPCTSTR lpszFileName );

Parametry

lpszFileName

Ciąg zawierający nazwę pliku, który ma być wstawiony.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji w celu wstawienia określony plik (jako obiekt CRichEditCntrItem ) w widoku edycji wzbogaconej.

Omówie&nie CRichEditView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditView::InsertItem, CRichEditCntrItem

Index