CRichEditView::GetTextLength

(długo GetTextLength) stała;

Wartość zwracany

Długość tekstu w tym obiekcie CRichEditView.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania długość tekstu w tym obiekcie CRichEditView.

Omówie&nie CRichEditView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditCtrl::GetTextLength

Index