CRichEditView::GetSelectedItem

(CRichEditCntrItem * GetSelectedItem) stała;

Wartość zwracany

Wskaźnik do obiektu CRichEditCntrItem w obiekcie CRichEditView ; NULL jeśli jest zaznaczony nie element w tym widoku.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobrania zapasu OLE (obiektu CRichEditCntrItem ) zaznaczonego w tym obiekcie CRichEditView.

Omówie&nie CRichEditView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditCntrItem, CRichEditView::GetInPlaceActiveItem

Index