CRichEditView::GetRichEditCtrl

CRichEditCtrl& GetRichEditCtrl () stała;

Wartość zwracany

Obiekt CRichEditCtrl dla tego widoku.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby pobrać obiekt CRichEditCtrl skojarzone z obiektem CRichEditView.

Omówie&nie CRichEditView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditCtrl, CEditView::GetEditCtrl, CTreeView::GetTreeCtrl, CListView::GetListCtrl

Index