CRichEditView::GetPrintWidth

int GetPrintWidth () stała;

Wartość zwracany

Szerokość obszaru drukowania, mierzone w MM_TWIPS.

Uwagi

Nazwać tę funkcję w celu określenia szerokości obszaru drukowania.

Omówie&nie CRichEditView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditView::GetMargins, CRichEditView::GetPrintRect, CRichEditView::GetPaperSize, CRichEditView::GetPageRect, CRichEditView::PrintPage, CRichEditView::WrapChanged

Index