CRichEditView::GetPrintRect

CRect GetPrintRect () stała;

Wartość zwracany

Granice obszaru obrazu, używany podczas drukowania, mierzone w MM_TWIPS.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania granice obszaru drukowania w prostokącie strony.

Omówie&nie CRichEditView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditView::GetMargins, CRichEditView::GetPrintWidth, CRichEditView::GetPaperSize, CRichEditView::GetPageRect, CRichEditView::PrintPage

Index