CRichEditView::GetParaFormatSelection

P&ARAFORMATamp; (GetParaFormatSelection);

Wartość zwracany

A struktury PARAFORMAT , który zawiera atrybuty bieżącego zaznaczenia formatowania akapitu.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Pobierz atrybuty bieżącego zaznaczenia formatowania akapitu.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz EM_GETPARAFORMAT wiadomości i PARAFORMAT struktury w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CRichEditView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditView::GetCharFormatSelection, CRichEditView::SetParaFormat, CRichEditCtrl::GetParaFormat

Index