CRichEditView::GetPaperSize

CSize GetPaperSize () stała;

Wartość zwracany

Rozmiar papieru używanego podczas drukowania, mierzone w MM_TWIPS.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania bieżącego rozmiaru papieru.

Omówie&nie CRichEditView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditView::SetPaperSize, CRichEditView::GetMargins, CRichEditView::GetPrintWidth, CRichEditView::GetPrintRect, CRichEditView::GetPageRect, CRichEditView::PrintPage

Index