CRichEditView::GetPageRect

CRect GetPageRect () stała;

Wartość zwracany

Granice strony używany podczas drukowania, mierzone w MM_TWIPS.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do wymiarów strony używane podczas drukowania. Wartość ta jest oparta na rozmiar papieru.

Omówie&nie CRichEditView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditView::GetMargins, CRichEditView::GetPrintWidth, CRichEditView::GetPrintRect, CRichEditView::GetPaperSize, CRichEditView::PrintPage

Index