CRichEditView::GetMargins

CRect GetMargins () stała;

Wartość zwracany

Marże stosowane w druku, mierzone w MM_TWIPS.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania bieżącej marże stosowane podczas drukowania.

Omówie&nie CRichEditView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditView::SetMargins, CRichEditView::GetPrintWidth, CRichEditView::GetPrintRect, CRichEditView::GetPaperSize, CRichEditView::PrintPage, CRichEditView::WrapChanged

Index