CRichEditView::GetInPlaceActiveItem

(CRichEditCntrItem * GetInPlaceActiveItem) stała;

Wartość zwracany

Wskaźnik singel, w miejscu aktywnego obiektu CRichEditCntrItem w to bogate edytowanie widoku; NULL jeśli nie ma obecnie żadna pozycja OLE w stanie aktywnym w miejscu.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby uzyskać element OLE, który obecnie jest aktywowana w miejsce w tym obiekcie CRichEditView.

Omówie&nie CRichEditView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDocument::GetInPlaceActiveItem, CRichEditCntrItem, CRichEditView::GetSelectedItem

Index