CRichEditView::GetDocument

(CRichEditDoc * GetDocument) stała;

Wartość zwracany

Wskaźnik do obiektu CRichEditDoc skojarzone z obiektem CRichEditView.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do wskaźnika CRichEditDoc skojarzonego z tym widokiem.

Omówie&nie CRichEditView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditDoc, CView::GetDocument, COleClientItem::GetDocument

Index