CRichEditView::GetCharFormatSelection

CH&ARFORMATamp; (GetCharFormatSelection);

Wartość zwracany

A struktury CHARFORMAT , który zawiera atrybuty bieżącego zaznaczenia formatowanie znaków.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji uzyskanie odpowiedniego znaku formatowanie atrybuty bieżącego zaznaczenia.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz EM_GETCHARFORMAT wiadomości oraz CHARFORMAT struktury w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CRichEditView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditView::SetCharFormat, CRichEditView::GetParaFormatSelection, CRichEditCtrl::GetSelectionCharFormat

Index