CRichEditView::CRichEditView

(CRichEditView);

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do utworzenia obiektu CRichEditView.

Omówie&nie CRichEditView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditDoc, CRichEditCtrl

Index