CRichEditView::CanPaste

(BOOL CanPaste) stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli Schowek zawiera dane w formacie, który ten widok edycji wzbogaconej można zaakceptować; inaczej, 0.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, jeśli Schowek zawiera informacje, które mogą zostać wklejony do tego widoku edycji wzbogaconej.

Omówie&nie CRichEditView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditCtrl::Paste, CRichEditView::DoPaste, CRichEditView::IsRichEditFormat

Index