CRichEditView::AdjustDialogPosition

void AdjustDialogPosition (CDialog * pDlg );

Parametry

pDlg

Wskaźnik do obiektu CDialog.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby przesunąć okno dialogowe danego tak, aby nie zasłaniać bieżącego zaznaczenia.

Omówie&nie CRichEditView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditCtrl::GetSel

Index