CRichEditDoc::m_bRTF

Uwagi

Jeśli wartość TRUE, wskazuje że CRichEditCtrl::StreamIn i CRichEditCtrl::StreamOut należy przechowywać akapitu i cechy formatowania znaków.

Omówie&nie CRichEditView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditDoc::GetStreamFormat

Index