CRichEditDoc::GetView

(CRichEditView * GetView) stała;

Wartość zwracany

Wskaźnik na obiekt CRichEditView skojarzone z dokumentem.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji dostępu do obiektu CRichEditView , skojarzone z tym obiektem CRichEditDoc . Tekst i informacje dotyczące formatowania są zawarte w obiekcie CRichEditView . Obiekt CRichEditDoc przechowuje elementy OLE do serializacji. Powinny istnieć tylko jeden CRichEditView dla każdego CRichEditDoc.

Omówie&nie CRichEditDoc |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CRichEditView, CDocument::Get&NextView

Index