CRichEditDoc::GetStreamFormat

int GetStreamFormat () stała;

Wartość zwracany

Jedną z następujących flag:

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby określić format tekstu dla przesyłania strumieniowego zawartości edycji wzbogaconej. Wartość zwracany jest oparty na Państwa danych m_bRTF . Ta funkcja zwraca SF_RTF Jeśli m_bRTF ma wartość TRUE; w przeciwnym razie SF_TEXT.

Omówie&nie CRichEditDoc |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditDoc::m_bRTF, CRichEditCtrl::StreamIn, CRichEditCtrl::StreamOut

Index