CRichEditDoc::CreateClientItem

wirtualnej CRichEditCntrItem * CreateClientItem (REOBJECT * preo = NULL) stała = 0;

Wartość zwracany

Wskaźnik nowy obiekt CRichEditCntrItem , który został dodany do tego dokumentu.

Parametry

preo

Wskaźnik do REOBJECT strukturę, która opisuje element OLE. Nowy obiekt CRichEditCntrItem jest zbudowana w oparciu o ten element OLE. Jeśli preo ma wartość NULL, nowy element klienta jest pusty.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do utworzenia obiektu CRichEditCntrItem i dodać go do tego dokumentu. Ta funkcja nie wykonuje żadnych Inicjowanie OLE.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz REOBJECT struktury w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CRichEditDoc |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditCntrItem::CRichEditCntrItem, COleDocument::AddItem

Index