CRichEditCtrl::Undo

BOOL Cofnij);

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli operacja cofania zakończy się powodzeniem; inaczej, 0.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby cofnąć ostatnią operację w formancie edycji wzbogaconej.

Można także cofnąć operacji Cofnij. Na przykład można przywrócić tekst usunięty z pierwszego wywołania do cofnięcia. Tak długo, jak długo istnieje nie interwencji operacji edycji, można usunąć tekst ponownie z wywołania cofnąć.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz EM_UNDO w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CRichEditCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditCtrl::CanUndo, CRichEditCtrl::EmptyUndoBuffer

Index