CRichEditCtrl::StreamOut

długą StreamOut (int nFormatEDITSTRE&AMamp;es );

Wartość zwracany

Liczba znaków zapisany do strumienia wynikowego.

Parametry

nFormat

Flagi określające formaty danych wyjściowych. Zobacz sekcję Spostrzeżenia, aby uzyskać więcej informacji.

es

EDITSTREAM Struktura określająca strumienia wyjściowego. Zobacz sekcję Spostrzeżenia, aby uzyskać więcej informacji.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do zapisywania zawartości tego obiektu CRichEditCtrl do strumienia wynikowego określonego.

Wartość nFormat musi być jedną z następujących czynności:

Którakolwiek z tych wartości może być połączona z SFF_SELECTION. Jeżeli określono wartość SFF_SELECTION , StreamOut zapisuje się bieżące zaznaczenie do strumienia wynikowego. Jeśli nie zostanie określona, StreamOut zapisuje całą zawartość tego obiektu CRichEditCtrl.

W parametr EDITSTREAM esmożna określić funkcji wywołania zwrotnego, który wypełnia bufora tekstu. Ta funkcja wywołania zwrotnego jest wywoływany cyklicznie, aż do wyczerpania strumienia wyjściowego.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz EM_STREAMOUT wiadomości i EDITSTREAM struktury w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CRichEditCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditCtrl::StreamIn

Index