CRichEditCtrl::StreamIn

długo StreamIn (int nFormatEDITSTRE&AMamp;es );

Wartość zwracany

Liczba znaków odczytać strumienia wejściowego.

Parametry

nFormat

Flagi określające formatów danych wejściowych. Zobacz sekcję Spostrzeżenia, aby uzyskać więcej informacji.

es

EDITSTREAM Struktura określająca strumienia wejściowego. Zobacz sekcję Spostrzeżenia, aby uzyskać więcej informacji.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Zastąp tekst w tym obiekcie CRichEditCtrl tekst z określonym strumienia wejściowego.

Wartość nFormat musi być jedną z następujących czynności:

Jedną z tych wartości może być połączona z SFF_SELECTION. Jeżeli określono wartość SFF_SELECTION , StreamIn zamienia bieżące zaznaczenie zawartość strumienia wejściowego. Jeśli nie zostanie określona, StreamIn zastępuje całą zawartość tego obiektu CRichEditCtrl.

W parametr EDITSTREAM esmożna określić funkcji wywołania zwrotnego, który wypełnia bufora tekstu. Ta funkcja wywołania zwrotnego jest wywoływany cyklicznie, aż do wyczerpania strumienia wejściowego.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz EM_STREAMIN wiadomości i EDITSTREAM struktury w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CRichEditCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditCtrl::StreamOut

Index