CRichEditCtrl::SetWordCharFormat

BOOL SetWordCharFormat (CH&ARFORMATamp;cf );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inaczej, 0.

Parametry

cf

Struktura CHARFORMAT zawierająca znak nowego formatowania atrybutów dla aktualnie zaznaczonego wyrazu.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do zestawu znaków formatowania atrybutów dla aktualnie zaznaczonego wyrazu w tym obiekcie CRichEditCtrl . Tylko atrybuty określone przez członka dwMask cf są zmieniane przez tę funkcję.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz EM_SETCHARFORMAT wiadomości i CHARFORMAT struktury w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CRichEditCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditCtrl::SetSelectionCharFormat

Index