CRichEditCtrl::SetTargetDevice

BOOL SetTargetDevice (HDC hDC, długo lLineWidth );

BOOL SetT&argetDevice (CDCamp;dcdługimlLineWidth );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inaczej, 0.

Parametry

hDC

Dojście do kontekstu urządzenia dla nowych urządzeń docelowych.

lLineWidth

Szerokość linii służących do formatowania.

dc

CDC dla nowych urządzeń docelowych.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do ustawienia szerokości urządzenia i wiersza docelowego używane dla WYSIWYG (what you see is what you get) formatowania w tym obiekcie CRichEditCtrl.

Jeśli ta funkcja jest pomyślne, formant edycji wzbogaconej posiada urządzenie kontekście przekazane jako parametr. W takim przypadku wywołanie funkcji nie należy zniszczyć kontekstu urządzenia.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz EM_SETTARGETDEVICE w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CRichEditCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditCtrl::FormatRange, CRichEditCtrl::DisplayBand

Index