CRichEditCtrl::SetSelectionCharFormat

BOOL SetSelectionCharFormat (CH&ARFORMATamp;cf );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inaczej, 0.

Parametry

cf

Struktura CHARFORMAT zawierająca znak nowych atrybutów dla bieżącego zaznaczenia formatowania.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do zestawu znaków formatowania atrybuty tekstu w bieżącym zaznaczeniu w tym obiekcie CRichEditCtrl . Tylko atrybuty określone przez członka dwMask cf są zmieniane przez tę funkcję.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz EM_SETCHARFORMAT wiadomości i CHARFORMAT struktury w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CRichEditCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditCtrl::GetSelectionCharFormat, CRichEditCtrl::SetDefaultCharFormat

Index