CRichEditCtrl::SetSel

void SetSel (długi nStartChar, długo nEndChar );

void SetSel (CH&ARRANGEamp;cr );

Parametry

nStartChar

Indeksu pierwszego znaku zaznaczenia.

nEndChar

Indeksu of ostatni znak wyboru.

cr

Struktura CHARRANGE , który przechowuje granice bieżącego zaznaczenia.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby ustawić zaznaczenie w ramach tego obiektu CRichEditCtrl.

Dwie formy funkcji zapewnić alternatywne sposoby ustawiania obwiedni wyboru. Krótkie opisy tych formularzy wykonaj:

Daszek jest umieszczany na koniec zaznaczenia wskazanych przez większą rozpoczęcia (cpMin lub nStartChar) i wskaźników end (cpMax lub nEndChar). Ta funkcja nie przewiń zawartość CRichEditCtrl , tak, że kursor jest widoczny.

Aby zaz&naczyć cały tekst w tym obiekcie CRichEditCtrl , wywołanie SetSel z początku indeksu 0 i koniec indeksu ofnbsp; – 1.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz EM_EXSETSEL wiadomości i CHARRANGE struktury w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CRichEditCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditCtrl::GetSel, CRichEditCtrl::GetSelectionType

Index