CRichEditCtrl::SetRect

void SetRect (LPCRECT lpRect );

Parametry

lpRect

CRect lub wskaźnik RECT , która wskazuje nowych granic dla formatowania prostokąta.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby ustawić prostokąta formatowania dla tego obiektu CRichEditCtrl . Formatowanie prostokąt jest ograniczanie prostokąt dla tekstu. Ograniczanie prostokąta jest niezależny od rozmiaru okna formant edycji wzbogaconej. Po utworzeniu tego obiektu CRichEditCtrl formatowania prostokąt jest rozmiarem obszaru klienckiego okna. Użyj SetRect aby formatowania prostokąt większych lub mniejszych niż okno edycji wzbogaconej.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz EM_SETRECT w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CRichEditCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditCtrl::GetRect

Index