CRichEditCtrl::SetOptions

void SetOptions (WORD wOp, DWORD dwFlags );

Parametry

wOp

Wskazuje typ operacji. Jedna z następujących wartości:

dwFlags

Opcje edycji RTF. Wartości flagi są wymienione w sekcji uwagi.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do ustawiania opcji dla tego obiektu CRichEditCtrl.

Opcje może być kombinacją następujących wartości:

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz EM_SETOPTIONS w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CRichEditCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditCtrl::HideSelection, CRichEditCtrl::SetReadOnly

Index