CRichEditCtrl::SetOLECallback

BOOL SetOLECallback (IRichEditOleCallback * pCallback );

Parametry

pCallback

Wskaźnik do obiektu IRichEditOleCallback ten obiekt CRichEditCtrl umożliwia uzyskiwanie zasobów związanych z OLE i informacji.

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inaczej, 0.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby nadać obiektowi CRichEditCtrl obiektu IRichEditOleCallback umożliwia dostęp do zasobów związanych z OLE i informacji. Wywoła to obiekt CRichEditCtrl IUnknown::AddRef aby zwiększyć licznik zużycia dla obiektu COM, określonej przez pCallback.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz EM_SETOLECALLBACK wiadomości i IRichEditOleCallback interfejsu w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CRichEditCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditCtrl::GetIRichEditOle

Index