CRichEditCtrl::SetEventMask

DWORD SetEventMask (DWORD dwEventMask );

Wartość zwracany

Poprzednie maskę zdarzeń.

Parametry

dwEventMask

Nowe maskę zdarzeń dla tego obiektu CRichEditCtrl.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby ustawić maskę zdarzeń dla tego obiektu CRichEditCtrl . Maska zdarzenie określa, którego powiadomienie wiadomości wysyła obiektu CRichEditCtrl do jej okno nadrzędne.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz EM_SETEVENTMASK w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CRichEditCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditCtrl::GetEventMask

Index