CRichEditCtrl::ReplaceSel

void ReplaceSel (LPCTSTR lpszNewText, BOOL bCanUndo = FALSE);

Parametry

lpszNewText

Wskaźnik ciąg zakończony zerem, zawierające tekst zastępczy.

bCanUndo

Aby określić, że ta funkcja może być cofnięte, należy ustawić wartość tego parametru do Prawda. Wartością domyślną jest FALSE.

Uwagi

Nazwać tę funkcję w celu zamienić bieżące zaznaczenie w tym obiekcie CRichEditCtrl określonego tekstu. Aby zastąpić cały tekst w tym obiekcie CRichEditCtrl , użyj CWnd::SetWindowText.

W przypadku braku bieżącego zaznaczenia, w punkcie wstawiania, oznacza to, że bieżąca lokalizacja daszek dodaje się tekst zastępczy.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz EM_REPLACESEL w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CRichEditCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditCtrl::CanUndo, CRichEditCtrl::Undo, CWnd::SetWindowText

Index