CRichEditCtrl::PasteSpecial

void PasteSpecial (UINT nClipFormat, DWORD dvAspect = 0, HMETAFILE hMF = 0);

Parametry

nClipFormat

Format schowka, aby wkleić obiekt CRichEditCtrl.

dvAspect

Urządzenie aspekt dla danych mają być pobrane ze Schowka.

hMF

Dojście do Metaplik zawierający przepiękny widok obiektu ma być wklejony.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do wklejenia danych według określonego formatu schowka do tego obiektu CRichEditCtrl . Dodaje się nowy materiał w punkcie wstawiania, lokalizacja daszek.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz EM_PASTESPECIAL w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CRichEditCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditCtrl::Paste, CRichEditCtrl::Copy, CRichEditCtrl::Cut

Index