CRichEditCtrl::Paste

unieważnij (Wklej);

Uwagi

Wywołanie tej funkcji wstawić dane ze Schowka do CRichEditCtrl w punkcie wstawiania, lokalizacja daszek. Dane dodaje się tylko wtedy, gdy Schowek zawiera dane w formacie uznanych.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz WM_PASTE w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CRichEditCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditCtrl::Copy, CRichEditCtrl::Cut, CRichEditCtrl::PasteSpecial

Index