CRichEditCtrl::LineScroll

void LineScroll (int nLines, int nChars = 0);

Parametry

nLines

Określa liczbę wierszy, aby przewijać w pionie.

nChars

Określa liczbę znaków pozycji musi przewijać w poziomie. Ta wartość jest ignorowana, jeśli formant edycji wzbogaconej ma styl ES_RIGHT lub ES_CENTER . Edytuj style są określone w części Tworzenie.

Uwagi

Wywołanie formantu edycyjnego tej funkcji przewijania tekstu wielu linii.

Formant edycji nie przewijania pionowo w przeszłości ostatniego wiersza tekstu w formancie edycyjnym. Jeśli bieżący wiersz plus liczba linii określonej przez nLines przekracza całkowitą liczbę wierszy w formancie edycyjnym, wartość jest dostosowane tak, aby ostatni wiersz formant edycji jest przewijane w górnej części okna formant edycyjny.

LineScroll można przewijać się w poziomie w przeszłości ostatni znak każdego wiersza.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz EM_LINESCROLL w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CRichEditCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditCtrl::LineIndex

Index