CRichEditCtrl::LineFromChar

long LineFromChar (długości nIndex ) stała;

Wartość zwracany

Numer wiersza od zera wiersz zawierający wskaźnik znak określony przez nIndex. Jeśli nIndex jest –1, zwracana jest liczba wiersz, który zawiera pierwszego znaku zaznaczenia. W przypadku braku zaznaczenia, zwracany jest numer bieżącego wiersza.

Parametry

nIndex

Zawiera wartość indeksu żądany znak w tekście formantu edycyjnego lub zawiera –1. Jeśli nIndex jest –1, określa bieżący wiersz, oznacza to, że wiersz zawierający daszek.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania numer wiersza, który zawiera indeks określony znak. Indeks znaku jest liczbę znaków od początku formant edycji wzbogaconej. Dla znaków liczenia, element OLE jest liczony jako pojedynczy znak.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz EM_EXLINEFROMCHAR w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CRichEditCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditCtrl::GetLineCount, CRichEditCtrl::GetLine, CRichEditCtrl::LineIndex

Index