CRichEditCtrl::HideSelection

void HideSelection (BOOL bHide, BOOL bPerm );

Parametry

bHide

Wskazuje, jeśli zaznaczenie powinny być pokazane lub ukryte, TRUE na ukrycie zaznaczenia.

pPerm

Wskazuje, jeśli ta zmiana widoczności wyboru powinno być stałe.

Uwagi

Wywołanie funkcji zmiany widoczności zaznaczenia.

PPerm ma wartość TRUE, zmienia opcji ECO_NOHIDESEL dla tego obiektu CRichEditCtrl . Aby uzyskać krótki opis tej opcji zobacz SetOptions. Można użyć tej funkcji, aby ustawić wszystkie opcje dla tego obiektu CRichEditCtrl.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz EM_HIDESELECTION w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CRichEditCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditCtrl::SetSel, CRichEditCtrl::GetSelectionType

Index