CRichEditCtrl::GetTextLength

długi GetTextLength);

Wartość zwracany

Długość tekstu w tym obiekcie CRichEditCtrl.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania długość tekstu w tym obiekcie CRichEditCtrl.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz WM_GETTEXTLENGTH w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CRichEditCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditCtrl::LimitText, CRichEditCtrl::GetLimitText

Index