CRichEditCtrl::GetSelText

GetSelText długie (LPTSTR lpBuf ) stała;

CString GetSelText () stała;

Wartość zwracany

Zależy od formy:

Parametry

lpBuf

Wskaźnik do buforu do otrzymania tekstu w bieżącym zaznaczeniu.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania tekstu z bieżącego zaznaczenia w tym obiekcie CRichEditCtrl.

Jeśli używasz pierwszego formularza, GetSelText ( lpBuf ), należy się upewnić, że bufor jest wystarczająco duży, tekst zostanie wyświetlony. Wywołanie GetSel w celu określenia liczby znaków w bieżącym zaznaczeniu.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz EM_GETSELTEXT w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CRichEditCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditCtrl::GetSel, CRichEditCtrl::GetSelectionType

Index