CRichEditCtrl::GetSelectionType

(Program WORD GetSelectionType) stała;

Wartość zwracany

Flagi wskazujące zawartość bieżącego zaznaczenia. Kombinacji następujących flag:

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby określić typ zaznaczenia w tym obiekcie CRichEditCtrl.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz EM_SELECTIONTYPE w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CRichEditCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditCtrl::GetSel, CRichEditCtrl::GetSelText

Index